เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความสูง 17 เมตร ยาว 255 เมตร มีความจุของอ่างเก็บน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนปากมูลอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 75 กิโลเมตร และห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงประมาณ 5.5 กิโลเมตร

เขื่อนปากมูลสามารถอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการชลประทาน สามารถสูบน้ำจากเขื่อนให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตได้ถึง 160,000 ไร่ ด้านพลังงานไฟฟ้า เขื่อนปากมูลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ด้านการประมง บันไดปลาโจนและศูนย์เพาะพันธุ์ปลาที่สร้างขึ้น ช่วยพัฒนาการประมงในลำน้ำเหนือเขื่อนปากมูล ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการคมนาคม สันของเขื่อนปากมูลสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอโขงเจียมไปอำเภอสิรินธรได้โดยไม่ต้องย้อนไปอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งได้มาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand