มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลาที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” นั้น ทุกเช้าวันอาทิตย์คุณจะได้เห็นภาพชาวไทยมุสลิมจากหลายพื้นที่ไม่ว่าใกล้หรือไกล พากันเข้ามาประกอบศาสนกิจ ศึกษาศาสนา เรียนรู้บทบัญญัติต่าง ๆ ที่มุสลิมพึงปฏิบัติภายในมัสยิดที่มีความสง่างาม และกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวใต้ไปโดยปริยาย

หากอยากทำความรู้จักความเป็นมาของมัสยิดแห่งนี้ คงต้องย้อนกลับไปราวปี พ.ศ. 2468 ซึ่งขณะนั้นนายอุสมาน ดอเฮะ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในเขตตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 250 ตารางวา เมื่อซื้อที่ดินแล้ว ก็ได้ลั่นวาจาว่า หากใครจะสร้างมัสยิด ข้าพเจ้าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ ต่อมาเมื่อชายผู้นี้ได้ถึงแก่กรรม จึงมีการก่อสร้างมัสยิดบนพื้นดินของเขา โดยมีหะยีอับดุลฮามิด อับดุลซอมัด เป็นอิหม่ามในสมัยนั้น และตั้งชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์” ต่อมาใน พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการขยายขนาดของตัวอาคารมัสยิดให้จุคนได้ 300 คน และในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยก็สนับสนุนงบอีกประมาณ 28,200,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่และสร้างอาคารมัสยิดจนมีรูปลักษณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารของมัสยิดได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร หออาซานสูง 38 เมตร โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรก เส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้อย่างกลมกลืน ด้านหน้ามัสยิดเป็นบันไดกว้าง มีขั้นบันไดประมาณ 30 ขั้น ทอดยาวสู่ลานชั้นบน และลักษณะของหลังคาก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีโดมขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลาง นอกจากนั้นพื้นที่รอบมัสยิด ยังมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า ผักผลไม้ เพชรพลอย น้ำมันแก้โรคต่างๆ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand