ปลุกเยาวชนมองรักมุมใหม่ แบ่งปันทำประโยชน์แก่สังคม

ปลุกเยาวชนมองรักมุมใหม่ แบ่งปันทำประโยชน์แก่สังคม

หนุนเยาวชนกว่า 150 ชีวิต มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม ผ่านกิจกรรม “Valentine Volunteer : รักกัน ชวนกันทำดี ครั้งที่ 2 แม้เทศกาลแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์จะผ่านไปแล้ว แต่การทำความดีของเยาวชนจำนวนกว่า 150 ชีวิต ในนามเครือข่ายเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเขาทุกคน

และถือเป็นแบบอย่างที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนยุคใหม่มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม ผ่านกิจกรรม “Valentine Volunteer : รักกัน ชวนกันทำดี ครั้งที่ 2 ที่ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำสวนสันติภาพ และก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันทำกับข้าวมอบให้พนักงานดูแลสวนสาธารณะ คนกวาดถนน คนเก็บขยะ กทม. “น้องตุ๊กกี้” นางสาวปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อธิบายที่มาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า สำหรับกิจกรรมรักกัน ชวนกันทำดี จัดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อปลุกกระแสเยาวชน มองความรักในมุมใหม่ แสดงความรักผ่านการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ไม่จำกัดเฉพาะแฟน แต่ควรแบ่งปันให้สังคม คนที่ด้อยโอกาส รวมถึงการสร้างค่านิยมเชิงบวก ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข ปัจจัยเสี่ยง และเห็นคุณค่าในตัวเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth