กยท. เดินหน้าเพิ่มจุดจำหน่ายยางพารา แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

กยท. เดินหน้าเพิ่มจุดจำหน่ายยางพารา แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ประเด็นคือ – การยางแห่งประเทศไทยลงนามร่วมกับบริษัท ปตท.เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพารา ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 5 ปีเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
วันที่ 30 ม.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายเพิ่มการใช้ยางในประเทศเพื่อช่วยพยุงราคา การยางแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือร่วมกับ

บริษัท ปตท. ตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในสถานีบริการน้ำมันเพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรชาวสวนยาง
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันไทยผลิตยางได้จำนวนมากปีละ 4.6 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศไม่ถึง 6 แสนตัน ดังนั้นจึงต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี ทั้งการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐและการนำไปแปรรูปจำหน่าย

ซึ่งการตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรชาวสวนยาง และคาดว่าจากมาตรการต่างๆ ที่ออกไปจะทำให้ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ปรับตัวสูงขึ้นกว่า กิโลกรัมละ 50 บาท
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท. ระบุว่า การเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้นำสินค้าแปรรูปจากยางพาราเข้ามาจำหน่ายฟรีตลอด ปี 2561 เบื้องต้นจะนำร่องผ่านสถานีบริการน้ำมัน 14 แห่งในพื้นที่ปลูกยาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เช่น หมอนยางพารา รองเท้า

สำหรับราคายาง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 ยางแผ่นดิบท้องถิ่น อยู่ที่กิโลกรัมละ 43 บาท 10 สตางค์ ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัมละ 44 บาท ส่วนยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก WorkpointNews